Εγκαίνια Ιερού Nαού Αγίου Λουκά του Ιατρού

Έχει πολύ σωστά λεχθεί πως η Εκκλησία μας είναι εργαστήριο αγιότητος. Και πράγματι, αιώνες τώρα δεν σταμάτησε να πλάθει αγίους «ἐν παντί καιρῷ καὶ τόπῳ». Ακόμη και στη σημερινή αντιπνευματική εποχή μας. Ένα τέτοιο υπερφυσικό δημιούργημα της ορθόδοξης Εκκλησίας μας είναι και ο σύγχρονός μας άγιος αρχιεπίσκοπος Λουκάς ο ιατρός. Έζησε σε μία τραγική περίοδο […]