Βραβεύσεις Β’ Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: “Μνήμες Μικράς Ασίας και Πόντου”

Πραγματοποιήθηκε από από τις 24 μέχρι τις 26 Απριλίου η εκδρομή στο Ναύπλιο για 24 μαθητές και μαθήτριες, που βραβεύθηκαν στον Β ́ Μαθητικό Διαγωνισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με γενικό θέμα “Μνήμες Μικράς Ασίας και Πόντου”. Ηεκπαιδευτική εκδρομή περιλάμβανε επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς […]