Δείπνο αποφοίτων 2019

Τρίτη 25 Ιουνίου, 8:00 μ.μ.
Μυκήνες κέντρο ΚΟΛΙΖΕΡΑ

Λεωφορεία θα ξεκινήσουν στις 7:30 μ.μ.

Άργος: Στρατώνες Καποδίστρια
Ναύπλιο: Σταθμός Κ.Τ.Ε.Λ. (Πύλη της Ξηράς)
Λυγουριό: Σταθμός Κ.Τ.Ε.Λ