Αρχική σελίδα GDPR ΔιαχείρισηΚανονισμός GDPR (συνοπτική επεξήγηση)

  • Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR 2016/679) είναι ο νέος νόμος περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    Πρόκειται για ένα νέο ενιαίο νομικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς.

    O GDPR δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής δραστηριότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε παρακάτω να προβάλετε ή να κάνετε λήψη των παρακάτω αρχείων.